Er wordt een biologisch bestrijdingsmiddel gebruikt om de rups te bestrijden.
Er wordt een biologisch bestrijdingsmiddel gebruikt om de rups te bestrijden.

Bestrijding eikenprocessierups provinciale wegen

  Natuur en Milieu

EEMNES - De eikenprocessierups is in aantocht. Onder het motto ´voorkomen is beter dan genezen´ is de provincie Utrecht afgelopen week begonnen met het besproeien van ruim 4. 000 eiken langs provinciale wegen met een biologisch bestrijdingsmiddel.

Dit om te voorkomen dat de rupsen nesten gaan bouwen in deze bomen en allergische reacties veroorzaken bij voorbijgangers, zoals jeuk, huiduitslag en zwelling.

De te behandelen bomen staan voornamelijk langs de provinciale fietspaden en parallelwegen omdat de contactkans tussen de brandharen van de rupsen en voorbijgangers daar het grootste is.

's Avonds en 's nachts
De werkzaamheden duren ongeveer een week en worden ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd waarbij er weinig hinder is voor het verkeer en de omgeving. Het spuiten wordt uitgevoerd als het niet hard waait en als het niet regent. Alleen dan kan er gericht gesproeid worden en spoelt het middel niet weg. De aannemer die de werkzaamheden uitvoert, neemt daarbij, naast de normale veiligheidseisen ook alle coronamaatregelen in acht.

Onder andere d N221 tussen Baarn en Eemnes en Soestdijk wordt aangepakt. De bomen worden twee keer preventief bespoten met een goedgekeurd biologisch middel met een tussentijd van 10 tot 14 dagen. De eerste preventieve bestrijding vindt plaats op het moment dat de bomen ongeveer 50% van hun bladeren hebben en de larven net begonnen zijn om de bladeren aan te vreten. Waterwingebieden en bekende vlindertrekzone’s worden bij de bestrijding overgeslagen.

Rupsennesten
Vanaf juni controleert de provincie de eikenbomen op de aanwezigheid van rupsennesten en ook meldingen van omwonenden of weggebruikers zijn van harte welkom. Het gaat hier opnieuw om de eikenbomen op de risicolocaties, waarbij er kans is dat mensen in contact komen met de brandharen van de rupsen.

Ondanks de preventieve behandeling, kunnen er in deze bomen alsnog nesten aanwezig zijn. Als dat het geval is, worden de bomen voorzien van een rood-wit waarschuwingslint. Vervolgens stuurt de provincie haar aannemer op pad om de nesten te verwijderen. De piek van de aanwezigheid van nesten en de overlast ligt in de maand juli.

Informatie
Meer informatie over de aanpak van de eikenprocessierups is te vinden op www.provincie-utrecht.nl/eikenprocessierups.. Met vragen, meldingen of klachten over de processierups in bomen langs provinciale N-wegen, kunnen bewoners of weggebruikers bellen of mailen met de provincie Utrecht via 030-2582088.

Meer berichten