<p>Een bewoonster van de Erfgooiersdwarsweg stapte naar de rechter om woningcorporatie Het Gooi en Omstreken te dwingen iets te doen aan de overlast die zij ervaart.</p>

Een bewoonster van de Erfgooiersdwarsweg stapte naar de rechter om woningcorporatie Het Gooi en Omstreken te dwingen iets te doen aan de overlast die zij ervaart.

(Foto: Bob Awick)

Bewoonster Erfgooiersdwarsweg stapt naar rechter over stank- geluidsoverlast

  Buurt / wijk

LAREN - Een bewoonster van een woning van woningcorporatie Het Gooi en Omstreken aan de Erfgooiersdwarsweg in Laren is naar de rechter gestapt. Ze woont er al ruim tien jaar en ervaart geluidsoverlast. Echter de afgelopen jaren stinkt het ook in haar huis.

Vandaag deed ze haar verhaal bij de rechter om de verhuurder te dwingen iets te ondernemen. Ze heeft last van een sigaretten- en wietlucht. Daarnaast zouden ook chemische dampen haar huis binnendringen. Zij is ervan overtuigd dat haar buren de boosdoeners zijn.

Zonen
Volgens eiseres zou de buurvrouw haar twee zonen in haar huis laten wonen waardoor jaren geleden al geluidsoverlast ontstond. Ze zou onder meer gesprekken en de televisie woordelijk kunnen horen.

Maar wat haar de meeste zorgen baart zijn de giftige dampen die zij regelmatig in de avonduren ruikt. Volgens de vrouw gebeurt dit vooral als een van de zoons bij haar buurvrouw slaapt. “Het slaat op mijn longen. Ik word er ziek van.” Een aantal getuigen onderschrijven haar verhaal.

Woningcorporatie
De woningcorporatie zou de klachten van eiseres - die jarenlang stelselmatig bij hun binnenkwamen - altijd serieus hebben behandeld. Er zouden al meerdere pogingen zijn gedaan om een en ander tussen de buren op te lossen.

Zo is er een rookproef gedaan en heeft de verhuurder meerdere keren geprobeerd om te bemiddelen. Maar de problemen werden volgens eiseres niet minder.

Politie en brandweer
Volgens de advocaat van Het Gooi en Omstreken belde mevrouw een paar keer de politie om de stank te laten constateren. Maar zij zouden niets hebben geroken. Ook meldde eiseres een keer een brand bij haar buren. Maar de uitgerukte brandweer nam nergens vuur of rook waar.

Eiseres heeft een paar jaar geleden al haar muren met glaswol bedekt om de geluidsoverlast tegen te gaan. Na die tijd zou ook de giftige stank zijn ontstaan. De rechter opperde dat het isolatiemateriaal wellicht de reden is van de giftige dampen. Maar dat sprak ze tegen.

Spoedeisend belang
Maar alvorens de rechter zich over deze zaak kan buigen moet eiseres een spoedeisend belang kunnen aangeven om deze rechtszaak te kunnen voeren. Volgens de advocaat van de woningbouwvereniging is dat er niet.

Eiseres meldde dat ze ze last heeft van ME en dat de giftige dampen haar zieker en zieker maken. De advocaat wees haar erop dat hij geen doktersverklaring heeft gezien. Ook de rechter zinspeelde erop dat hij geen spoedeisend belang ziet. “En wat gaat er dan gebeuren?”, hield deze partijen voor.

Renovatie
Hij maakt hier melding van omdat eiseres ook problemen heeft met een renovatie die de woningbouwvereniging de komende maanden heeft gepland, waarbij eiseres tegen het plaatsen van een klimaatbeheerser is. Ook daar vroeg ze de rechter een beslissing over te nemen.

De kortgedingrechter verzocht aan partijen om hierover samen tot een oplossing te komen. De rechter zal op 3 november uitspraak doen over de stank en geluidsoverlast.

Meer berichten