Afbeelding

Meer dan 32.500 probleemgokkers in Nederland. Is Laren een risicogebied?

Advertorial

In oktober 2021 besloot de Nederlandse overheid gelijktijdig met de nieuwe wet Kansspelen op afstand het Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks) in het leven te roepen. Dit register geeft mensen die te maken hebben met een kansspelverslaving de mogelijkheid zichzelf uit te sluiten van (online) casino’s. In de eerste twee weken na introductie van het register, besloten zo’n 1.600 mensen zich in te schrijven in het nieuwe register. Op dit moment staat de teller ruim boven de 32.500 mensen en dit aantal blijft alsmaar toenemen. Maar wat de overheid niet had voorzien is dat veel mensen kiezen voor Cruks omzeilen in een zogeheten casino zonder Cruks. Nu rijst de vraag of dit aantal inschrijvingen ook invloed heeft op de inwoners van de gemeente Laren? 

Wat is er gewijzigd met de nieuwe wetgeving?

Waar het voorheen verboden was om online kansspelen aan te bieden in Nederland is dit dus vanaf oktober 2021 wel mogelijk. De overheid besloot de regels flink aan te passen omdat criminelen er de afgelopen jaren veelvuldig voor kozen om geld wit te wassen door middel van online kansspelen. Daarnaast was het nodig om de markt te regulieren en Nederlandse spelers een veiligere omgeving te bieden. 

Om online kansspelen in Nederland aan te bieden is het wel nodig om een vergunning aan te vragen bij de Kansspelautoriteit (Ksa). Wanneer vergunning wordt toegekend moet een aanbieder zich wel aan een aantal strenge voorwaarden houden. Zo geldt er voor zowel online als fysiek gokken een identificatieplicht en een leeftijdscontrole. Daarnaast moeten aanbieders zich actief bezig houden met verslavingspreventie. Aanbieders van kansspelen zijn verplicht hun personeel te trainen in verslavingspreventie en moeten hiervoor ook een duidelijk beleid opstellen. 

Als laatste zijn er ook een aantal regels opgesteld met betrekking tot reclame. Zo is het niet toegestaan om reclame te richten op personen jonger dan 24 jaar of mensen met een beperking. Tussen 6 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds is het niet toegestaan om reclame te maken op televisie. Buiten deze uren is het wel toegestaan om reclame uit te zenden maar dan mogen hierin geen rolmodellen in voorkomen. Denk hierbij aan bekende Nederlanders, beroepssporters, of influencers. 

Speler veiligheid en casino’s zonder Cruks

Om spelers een meer veilige omgeving te beiden en zicht te krijgen op het aantal mensen dat te maken heeft met een kansspelverslaving heeft de Nederlandse overheid het Cruks register geïntroduceerd. Op het moment dat je in het register staat opgenomen behoort tussentijds bij Cruks uitschrijven gedurende de eerste zes maanden niet tot de mogelijkheden. Je inschrijven in het register gaat gemakkelijk en snel met je DigiD. Zo is het mogelijk om jezelf in te schrijven, maar ook andere mensen kunnen je in het register inschrijven. Wanneer iemand anders je inschrijft bij Cruks dan start de Kansspelautoriteit een onderzoek en zal dan vaststellen of de inschrijving gegrond is. In de realiteit blijkt dat gokken zonder Cruks bij een casino zonder Cruks wel mogelijk blijft. Dit gebeurt dan voornamelijk bij buitenlandse casino’s die zich niet aan Nederlandse wet- en regelgeving hoeven te houden. In de laatste alinea van dit artikel gaan we dieper in op een aantal hulpmiddelen die je kunt gebruiken naast het Cruks register voor het overwinnen van een kansspelverslaving. 

Is je bij Cruks uitschrijven mogelijk?

Wanneer je bij Cruks staat ingeschreven is het voor een periode van minimaal zes maanden niet mogelijk om je uit te schrijven. Na deze zes maanden heb je de mogelijkheid om je inschrijving stop te zetten of te verlengen met een maximum van 99 jaar. Tussentijds bij Cruks uitschrijven is dus niet mogelijk omdat dit compleet tegen het principe van het register ingaat. Veel mensen maken dan ook de vergelijking tussen het Cruks register en een afkickkliniek. Op het moment dat je genezen bent van je verslaving word je ontslagen uit de kliniek. Bij Cruks geldt hetzelfde, je kan je hier inschrijven, ben je nu na zes maanden afgekickt dan is het mogelijk om je uit te schrijven.

Steeds meer mensen schrijven zich in bij Cruks

Zoals we eerder verteld hebben besloten aanvankelijk 1.600 mensen zich in te schrijven in het Cruks register. Nu bijna anderhalf jaar later staat de teller al op zo’n 32.500 inschrijvingen. In Nederland hebben we te maken met ongeveer 80.000 mensen met een kansspelverslaving. Je zou zeggen dat het zorgwekkend is dat er al zoveel mensen staan opgenomen in het register. Maar in werkelijkheid is dit een positief gegeven. Steeds meer mensen zijn zich bewust van hun verslaving en nemen de stap om hier iets tegen te doen. De overheid is blij met dit resultaat en constateert dus dat het register aanslaat. Door deze cijfers, is het nu mogelijk om vast te stellen waar de risicogebieden zich in Nederland bevinden. Kanttekening is wel dat een online casino zonder Cruks bezoeken gewoon mogelijk blijft op het moment dat je staat ingeschreven. Het is dus niet mogelijk om vast te stellen hoeveel mensen bij een dergelijk casino gokken. 

Wat betekent deze stijging voor inwoners van Laren?

Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat de provincie Noord-Holland, waar Laren is gevestigd, de tweede grootste casino-dichtheid van Nederland kent. Het gaat hier namelijk om 19,2% van alle casino’s in Nederland. Of Laren nu ook daadwerkelijk een risicogebied is voor het aantal mensen dat te maken heeft met een kansspelverslaving is moeilijk om uitspraak over te doen. Feit is wel dat deze mensen relatief gezien vaker in aanraking komen met casino’s dan mensen die in andere gebieden in Nederland wonen. Of dit nu daadwerkelijk een risicogebied is moet de komende jaren gaan blijken uit cijfers van het Cruks register. 

Wat kun je doen als je gokverslaving vermoedt?

Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om je in te schrijven in het Cruks register. Uit cijfers blijkt dat het een effectief middel is en dat steeds meer mensen ervoor kiezen om zich hierbij in te schrijven. Een casino zonder vergunning bezoeken blijft echter wel mogelijk. Dit gaat dan vaak om buitenlandse casino’s die in de volksmond ook wel casino zonder Cruks worden genoemd. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om voor een andere aanpak te gaan en je aan te melden bij een instantie die gespecialiseerd is in het overwinnen van een kansspelverslaving. Een geschikte partij is bijvoorbeeld ggz interventie. Onder begeleiding ga je hier de strijd aan tegen je verslaving. 

Uit de krant