Deze personen werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs in de regio.
Deze personen werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs in de regio. (Foto: CdB)

Bezegeling sterk techniekonderwijs in regio Gooi en Vechtstreek

LAREN - De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Daarom investeert het kabinet honderd miljoen euro extra per jaar in het Technisch VMBO via de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs. Van 2020-2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen in samenwerking met po-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs in de regio.

Vier vmbo-scholen in regio Gooi en Vechtstreek hebben de handen ineen geslagen om het techniekonderwijs in de regio te versterken. Deze vier scholen zijn: College De Brink (Laren), Hilfertsheem College (Hilversum), Groot Goylant en de Mediaschool (Hilversum) en het Wellantcollege (Naarden). Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet er voor 1 april 2019 een regioplan (visie, ambities en aanpak) worden ingediend. Tevens wordt door de subsidieverstrekker DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen) gevraagd dat de goede samenwerking door alle betrokken partners bezegeld wordt met een handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst.

Dat gebeurde afgelopen maandag op College de Brink. Daar hebben de samenwerkingspartners, onder het genot van een toepasselijk gebakje, hun handtekening gezet onder het regioplan het Gooi. Uit plan blijkt dat de samenwerkingspartners alle arbeidsmarktuitdagingen willen aanpakken door te werken aan kwalitatief goede, eigentijdse, praktijkgerichte en voor een brede groep aantrekkelijk VMBO-techniekopleidingen. Er worden in het plan verbindingen gelegd met het vervolgonderwijs en de invulling van de profielen en keuzevakken zullen een sterke binding krijgen met de praktijk en het leren in de praktijk.
Het VMBO-schoolexamen zal naast een schriftelijk deel, een duidelijk eindproduct bevatten waarin aspecten van de keuzevakken verwerkt zijn en er een binding is met het centrale thema. Vanuit de regiofocus zullen de samenwerkingspartners voor het primair onderwijs en de onderbouw van het VMBO een Technolab realiseren op één van de VMBO-locaties. Docenten van het VMBO kunnen hier samen met de collega's van het PO-lessen uitvoeren.

"Het is een mooi en ambitieus plan dat uiteraard nog verder uitgewerkt moet worden. Het enthousiasme en de gemoedelijke sfeer van dit ondertekeningsmoment zorgt voor vertrouwen in een mooie samenwerking", aldus de partijen.

Meer berichten