Steeds minder mensen doen een beroep op het UWV.
Steeds minder mensen doen een beroep op het UWV. (Foto: Hans Peijs)

Vacatures in 't Gooi moeilijk te vervullen

  Bedrijven

BEL - Het blijkt een hele klus voor werkgevers in 't Gooi en de Vechtstreek om vacatures in te vullen. Onvoldoende vakkennis, het ontbreken van relevante werkervaring of een passende opleiding van sollicitanten zijn belangrijke oorzaken.

Dat meldt uitkeringsinstantie UWV op basis van de recent verschenen 'arbeidsmarktprognose 2019-2020'. "De arbeidsmarkt van de regio Gooi en Vechtstreek heeft in het eerste kwartaal 2019 op basis van de spanningsindicator UWV de typering 'krap'. Er zijn dan relatief veel openstaande vacatures ten opzichte van de kortdurende WW-uitkeringen."

Vooral bij ICT-beroepen, technische en productieberoepen en commerciële beroepen speelt onvoldoende vakkennis een rol. Bij pedagogische beroepen, bedrijfseconomische & administratieve beroepen, zorg & welzijn beroepen en ICT-beroepen geven werkgevers aan dat het opleidingsniveau van sollicitanten een probleem is.

Het aantal WW-uitkeringen in 't Gooi en de Vechtstreek is wel weer verder gedaald. Eind mei 2019 verstrekte UWV 3.952 WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek. Dat waren 91 WW-uitkeringen minder dan in april (-2,3%). De landelijke daling van het aantal WW-uitkeringen in mei betrof 2,6%. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedroeg in mei 2019 in de regio Gooi en Vechtstreek 2,9%. Het landelijk WW-percentage was 2,7%. 

In vergelijking met mei 2018 daalde het aantal WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechstreek met 15,3%, ofwel 751 uitkeringen. Nederland als geheel liet een afname van 16,7% van het aantal WW-uitkeringen zien.

In de regio daalde het aantal uitkeringen ten opzichte van mei vorig jaar het sterkst in de sectoren bedrijfseconomische en administratieve beroepen (-194). De procentuele daling van het aantal uitkeringen was met circa 24% het sterkst bij de dienstverlenende beroepen en de creatieve & taalkundige beroepen. 

Meer berichten