De drachtboom bij het BEL-kantoor in Eemnes.
De drachtboom bij het BEL-kantoor in Eemnes. (Foto: BELCombinatie)

BEL 'insectenvriendelijke gemeenten'

  Natuur en Milieu

BEL - De wethouders Liesbeth Boersen (Blaricum), Theo Reijn (Eemnes) en Ton Stam (Laren) hebben vandaag, samen met de voorzitters van de imkerverenigingen, het convenant voor 'Insectenvriendelijke gemeenten' ondertekend.

Dit gebeurde in aanwezigheid van inwoners van de gemeenten, leden van natuurorganisaties en de imkerverenigingen. Na afloop werd er een insectenhotel onthuld en een drachtboom geplant in de tuin van het gemeentekantoor in Eemnes. Drachtbomen zijn geliefd bij bijen en andere nectar zoekende insecten.

Ecologisch
Door het gezamenlijke convenant wordt het leefgebied van insecten veiliggesteld en worden (groen- en bloemrijke)gebieden in de drie gemeenten met elkaar verbonden. Met name het vergroten van de biodiversiteit en het toepassen van ecologisch groenbeheer dragen bij aan een insectenvriendelijke omgeving.

Omdat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor zowel het inrichten, het beheer als het onderhoud van de openbare ruimte zijn hierover uitgangspunten opgesteld in het convenant.

Meerwaarde
Wethouder Boersen: "Samen willen we zoveel mogelijk gevarieerde insectenvriendelijke bomen, struiken en bloemen planten in de drie gemeenten. Zo creëren we een geschikte leefomgeving en hopen we dat insecten een plekje kunnen vinden". Wethouder Stam vervolgt: "Het openbaar groen in onze gemeenten moet een meerwaarde zijn voor mens en dier. Daar hoort ook bij dat we bewust omgaan met gewasbescherming; we maken daarom alleen gebruik van chemie-vrije middelen."

Maar niet alleen de gemeenten zijn aan zet. In een insectenvriendelijke gemeente is er ook een rol weggelegd voor de inwoners. Wethouder Reijn: "Naast afspraken over het beheer van de openbare ruimte vinden we het belangrijk om bewustwording te creëren bij inwoners. We willen gezamenlijk met de drie gemeenten en alle betrokken partijen het belang van biodiversiteit en de rol van insecten onder de aandacht brengen."

Het Zoemt
Wereldwijd, maar ook in Nederland gaat het slecht met bestuivende insecten, zoals de honingbij en wilde bijen. De bijensterfte wordt veroorzaakt door ziekte, het gebruik van pesticiden en onvoldoende of te eenzijdig voedsel. Met de campagne 'Het Zoemt in Blaricum, Eemnes en Laren' willen de gemeenten zich samen met de imkervereniging, regionale hoveniers, volkstuinders en bewoners inzetten voor een insectenvriendelijke omgeving. De campagne is onderdeel van het convenant.

Meer berichten