De kaart van Hollandse luchten, waar de meetresultaten worden getoond.
De kaart van Hollandse luchten, waar de meetresultaten worden getoond. (Foto: Hollandse luchten)

Meten van luchtkwaliteit in Blaricum

  Natuur en Milieu

BLARICUM - De gemeente Blaricum wil, net als Laren en Eemnes, deelnemen aan het project Hollandse Luchten van de provincie Noord-Holland. Met het project wordt fijnstof en stikstofdioxide gemeten.

Dat gebeurt in samenwerking met inwoners, zij meten zelf de kwaliteit van de lucht via meetsensoren. Deelname aan dit project is ontstaan vanuit een initiatief van Denktank A27, een betrokken bewonersgroep uit Blaricum.

Breed meetnetwerk
De provincie Noord-Holland voert het project uit en zij financieren het voor 1 jaar. Het doel is inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit door een zo breed mogelijk meetnetwerk op te zetten met behulp van bewoners. Waag Society, het RIVM en TNO voeren het project uit en het is bedoeld om van te leren.

Inwoners die mee willen doen krijgen de tools en ondersteuning van de Waag om zelf sensoren in elkaar te zetten en eventueel te repareren, om meetdata uit te lezen en om kennis en ervaring te delen. De meetresultaten worden als open data gepubliceerd op hollandseluchten.waag.org/kaart/.

Inzicht
Wethouder Boersen-de Jong: “Door mee te doen krijgen we inzicht in onze luchtkwaliteit. Ook al zijn er weinig mogelijkheden om de hoeveelheid fijnstof of stikstofdioxide naar beneden te brengen, want de A27 is in beheer bij Rijkswaterstaat en het verkeer binnen de gemeente is niet makkelijk te verminderen, toch kunnen de resultaten input leveren om de regelgeving aan de orde te stellen. Ook het RIVM gebruikt de data om hun berekenings- en meetsystemen te toetsen.”

Bewonersverenigingen
Initiatiefnemer Arjan Buijks van de Denktank A27: “Samen met alle betrokken bewonersverenigingen in Blaricum, Eemnes en Laren zijn we heel blij met dit gezamenlijke elan binnen de BEL. De kwaliteit van onze leefomgeving gaat ons allen aan en stopt niet binnen de gemeentegrenzen. Complimenten aan onze wethouder en ambtenaren voor de voortvarendheid waarmee de signalen uit onze petitie in 2019 zijn opgepakt."

"Wat ons betreft stoppen de inspanningen niet bij luchtkwaliteit. Geluidsoverlast is en blijft een belangrijk thema rondom de A27. We voelen ons daarin gesterkt door de provincie Noord-Holland en De Waag, die de toevoeging van geluidmetingen aan Hollands Luchten momenteel in onderzoek heeft.”

Start
De provincie besluit in september hoe het project verder vorm gaat krijgen in de gemeente. Dan volgt er meer informatie over de start van het project.

Eerder dit jaar zijn er op verschillende locaties Palmes diffusiebuisjes geplaatst om op een eenvoudige manier NO2 te meten. De eerste meetresultaten zijn te zien op www.no2buisjes.nl.

Verschil tussen het meten met deze buisjes en de sensoren is dat de sensoren continu lucht meten terwijl het bij de Palmes buisjes om een chemische reactie gaat en een keer per maand worden uitgelezen.


Palmes diffusiebuisjes meetbuisjes zijn onder meer geplaatst bij het Elbertsveen. (Foto: Arjan Buijks)

Meer berichten