Officiële verzoek om wijziging provinciegrens op bureau bij minister Ollongren | Laarder Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Bob Awick

Officiële verzoek om wijziging provinciegrens op bureau bij minister Ollongren

  Politiek

LAREN - Het verzoek van de colleges van Blaricum en Laren om de provinciegrens te wijzigen en daarmee de stap uit de provincie Noord-Holland naar buurprovincie Utrecht te maken, is officieel ingediend bij Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Er loopt er een Arhi procedure tot onder meer samenvoeging van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren. Alle drie de gemeenten zien die samenvoeging niet zitten om hen moverende redenen. Bij de gemeenteraden van Blaricum en Laren gaat dat verder. De gemeenteraden hebben in de raadsvergaderingen van Blaricum 25 september 2018 en Laren 26 september 2018, een motie vreemd aan de orde aangenomen waarin zij de colleges van B&W verzoeken om bij de minister erop aan te dringen en formeel te verzoeken de provinciegrens te wijzigen, zodat de gemeenten Blaricum en Laren deel gaan uitmaken van de provincie Utrecht. Want door het ingenomen standpunt van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland dreigt de provinciegrens nu een belemmering te worden voor de verdere bestuurlijke en ambtelijke samenwerking van de BEL-gemeenten.

"De argumentatie voor die samenvoeging bestaat naar het oordeel van GS van Noord-Holland uit drie, inmiddels achterhaalde, onderzoeken", staat in de brief. "De daarin genoemde argumenten zijn door de beide gemeenten uitvoerig en onderbouwd bestreden. De Arhi procedure die een normale looptijd heeft van ongeveer drie maanden om een herindelingsontwerp te presenteren, wordt nu door GS Noord-Holland opgerekt tot ruim anderhalf jaar waarbij er tot op heden nog steeds geen zicht is op wanneer het herindelingsontwerp is opgesteld. In de afgelopen jaren zijn door de gemeenten Blaricum en Laren maatregelen genomen om de BEL samenwerking te verdiepen en onze gezamenlijke organisatie de BEL Combinatie verder versterkt. Ook is er in de regio Gooi en Vechtstreek een aantal besluiten genomen ter versterking van de regionale slagkracht op de regionale samenwerkingsagenda."

In de brief voeren de colleges zes argumenten aan voor de wijziging van de provinciegrens.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371750&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>