Foto: Pixabay

Onderzoek naar uitvoering belastingtaken Blaricum door Huizen

  Politiek

BLARICUM/HUIZEN - Het College van Blaricum heeft een voorgenomen besluit genomen om de belastingtaken niet langer uit te besteden aan de BEL Combinatie. Het College wil de uitvoering van de belastingtaken graag onderbrengen bij de gemeente Huizen. Het college van Huizen staat positief tegenover het nader onderzoeken van de uitvoering van de belastingtaken van Blaricum door Huizen.

Het op een andere manier organiseren van de belastingtaken is al meerdere jaren een onderwerp van gesprek binnen het bestuur van de BEL Combinatie. In juli 2019 hebben de Colleges van Blaricum, Eemnes en Laren gezamenlijk besloten de belastingtaken niet langer uit te besteden aan de BEL Combinatie, maar deze onder te brengen bij een andere partij. 

Nadat het herindelingsproces door de provincie Noord-Holland werd stopgezet, ontstond het voornemen te onderzoeken of de gemeente Baarn als partner voor de belastingtaken behalve voor Eemnes ook voor de beide andere gemeenten tot de mogelijkheid behoorde, dit kwam voort uit de wens om gezamenlijk naar een partij te gaan. 

Contact
Het raadplegen van de raden van Blaricum en Laren heeft ertoe geleid dat het college van burgemeester en wethouders van Blaricum contact heeft gezocht met het college van Huizen om te onderzoeken of de gemeente Huizen de belastingtaken voor Blaricum zou willen gaan uitvoeren.

Wethouder Financiën Anne-Marie Kennis van de gemeente Blaricum: “Het College van Blaricum streeft naar een duurzame en efficiënte uitvoering van de gemeentelijke belastingtaken. Daarnaast heeft de gemeente Blaricum al positieve ervaringen met de gemeente Huizen betreffende het sociaal domein. Wij hebben onlangs in een formeel verzoek aan de gemeente Huizen gevraagd om in overweging te nemen om de belastingtaken voor Blaricum uit te voeren.” 

Hoogwaardige dienstverlening
Huizer wethouder Bert Rebel van Financiën ziet de komende periode met vertrouwen tegemoet. “We gaan met Blaricum in gesprek om te kijken of we voor die gemeente dezelfde kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het gebied van belastingen kunnen realiseren zoals we die hebben voor de inwoners van Huizen. Er is nog veel te bespreken. Dit is de start van een gezamenlijk traject. Ik ben er van overtuigd dat we samen flinke stappen kunnen zetten.”

De eerste stap is gezet en het college van Huizen heeft de intentie uitgesproken om de belastingtaken voor de gemeente Blaricum uit te willen voeren. Er zijn nog veel vragen en onderwerpen die tussen beide gemeenten besproken moeten worden voordat de overheveling een feit is. Daar gaan de gemeenten de komende tijd mee aan de slag.

Meer berichten