<p>De watergang zou moeten worden verplaatst voor de aanleg van de snelle bus en dat betekent ook dat er bomen sneuvelen.</p>

De watergang zou moeten worden verplaatst voor de aanleg van de snelle bus en dat betekent ook dat er bomen sneuvelen.

(Foto: Rink Jan Slotema)

‘Voorkom kaalslag en ontgroening Stichtseweg voor aanleg snelle bus’

  Politiek

BLARICUM - Rink Jan Slotema, bewoner van de Blaricumse Bijvanck, roept de gemeenteraad op om kaalslag bij de Stichtseweg te voorkomen voor de toekomstige snelle busverbinding HOV. “Hier zullen mogelijk wel 120 bomen worden gekapt”, laat hij weten.

“Als lid van de KBG HOV ben ik vorige week bijgepraat over de plannen voor de inpassing van de HOV. De laatste sessie van de KBG was in juli 2018 en de plannen zagen er goed uit. Slechts een paar bomen kappen voor in- en uitrit bussen voor de halte langs de Stichtseweg vanwege de overkluizing van de watergang.”

Tientallen bomen
“Groot was mijn verbazing dat nu twee jaar later opeens de watergang verplaatst moet worden omdat de overkluizing niet mag van Waternet en dat daardoor naast 6 tot 7 grote bomen direct langs de weg ook nog eenstientallen bomen in de strook bij de geluidswal weg moeten.”

Het CDA telde volgens hem zelfs 120 extra te kappen bomen. “En de projectleider dacht aan herplanten in de Blaricummermeent en elders in Blaricum. Kortom een grote kaalslag langs onze prachtige groenetoegangslaan de Stichtseweg en compensatie door dorp en Blaricummermeent groener te maken ten koste van de Bijvanck.”

Groene strook
“Op bijgaande foto ziet u de huidige situatie van een prachtige groene strook met watergang en links de grote bomen langs de Stichtseweg en rechts de vele bomen langs en op de geluidswal. Als de plannen onveranderd doorgaan is het straks een grote asfaltjungle.”

Hij wijst daarbij ook nog op een tekening, zoals die is gepresenteerd in de KBG en op de vragen die door Hart voor Blaricum zijn gesteld om nogmaals met Waternet over de nut en noodzaak van die bij Dorresteijn doodlopende watergang. “Het antwoord was niet geruststellend.”

Grondig onderzoek
“Daarom verzoek ik de raad om een motie vreemd aan de orde in te dienen waarin u het college oproept een grondig onderzoek te doen naar nut en noodzaak watergang en of overkluizing echt niet kan en verplaatsing echt nodig is.”

“En als de verplaatsing onvermijdbaar is voor alle te kappen bomen een herplantplicht op te leggen ter plekke tussen de parkeerplaatsen en bij de bushalte en zoveel mogelijk het geheel te omringen met (lage) heggen om zo een zo groen mogelijke uitstraling te behouden. Landelijk zijn er vele voorbeelden van groen ingerichte parkeerplaatsen.”

Behouden
Op die manier probeert Slotema het groen in de Bijvanck te behouden en de gemeente te behoeden voor een kaalslag bij de Stichtseweg

Meer berichten