Foto: Pixabay

Dagbesteding in zorginstellingen voor mensen met dementie valt weg

  Zorg

REGIO - Een vijftal zorgorganisaties in ‘t Gooi en de Vechtstreek heeft zich niet - dan wel beperkt -  ingeschreven voor de gemeentelijke inkoop dagbesteding 2021. Dat betekent dat voor cliënten met een WMO-indicatie hebben voor dagbesteding de mogelijkheid bij deze zorgorganisaties vervalt.

De vijf zorgorganisaties zijn Zorgorganisaties Amaris, Hilverzorg, Inovum, De Oude Pastorie en Vivium. Het gaat om mensen met veelal dementie, die enkele dagen of dagdelen in de week naar een dagbestedingslocatie gaan. 

Er is een groter aantal cliënten dat gebruik maakt van de dagbesteding dan dat tot op heden door de gemeenten aan plaatsen is gecontracteerd, aldus de vijf partijen in een persbericht.

Zoeken naar oplossing
“Dit baart zowel de gemeenten als de huidige aanbiedende organisaties zorgen. Gemeenten zoeken samen met regionale zorgorganisaties naar een oplossing voor de cliënten. De huidige aanbieders en de gemeenten hebben afspraken gemaakt, waarmee dagbesteding voor de huidige cliënten geboden blijft worden tot het moment dat er een passende vervolgplek is.”

Op de locaties in Naarden/Bussum, Huizen en Laren van Vivium, in Nederhorst den Berg en Hilversum van Amaris, in Hilversum van Hilverzorg en in Loosdrecht van Inovum, alsmede bij De Oude Pastorie in Huizen wordt vanaf januari tijdelijk nog dagbesteding in de huidige vorm geboden, totdat er een passend vervolg is.

Meer berichten