Zo ziet de gemeente de uitbreiding van de AH voor zich.
Zo ziet de gemeente de uitbreiding van de AH voor zich. Foto: AH Blaricum

Oprichting Buurtschap het Oude Dorp Blaricum

Buurt & wijk

BLARICUM - Een groot aantal Blaricummers heeft naar aanleiding van de voorgenomen uitbreiding van de Albert Heijn supermarkt het Buurtschap het Oude Dorp Blaricum opgericht. Het Buurtschap gaat zich inzetten voor een autoluw centrum, het verhogen van de verkeersveiligheid en het beschermen van het groene en open karakter van het oude dorp Blaricum. 

Het Buurtschap onderschrijft de Strategische Visie Blaricum van de gemeente en is van mening dat het een voor fijn leefklimaat belangrijk is dat de detailwinkels in het centrum kunnen blijven bestaan.

Overlast

“De eerste uitbreiding van de supermarkt, waarvoor de gemeente in 2007 een vergunning verleende, resulteerde in een ongezonde verhouding van de winkelgrootte ten opzichte van de ruimte voor parkeren, laden, lossen en opslag”, licht Manon Onderstal namens het Buurtschap toe. “Tot op de dag van vandaag leidt dit voor bezoekers en buurtbewoners tot overlast. De gemeente had de gevolgen van de uitbreiding klaarblijkelijk niet goed genoeg voorzien. Het Buurtschap wil dat van dit verleden wordt geleerd voor een betere toekomst.”

De verwachting dat de voorgenomen uitbreiding van de AH de bestaande problemen gaat oplossen vindt het Buurtschap “naïef”. Zij verwacht niet dat chaotische, onveilige verkeerssituaties rond de supermarkt door de uitbreiding gaan afnemen. Ook is zij van mening dat de voorgenomen uitbreiding niet bijdraagt aan een verbetering van het ondernemersklimaat voor andere winkeliers in het dorp. 

“Bij de gemeente noch politiek leeft de gedachte dat wanneer er geen tot weinig klachten worden ontvangen ‘iedereen tevreden is’”, aldus Onderstal. “Het denken dat de huidige situatie rondom AH ‘goed’ zou zijn, vinden we pertinent onjuist. We hebben ermee leren leven, maar wensen voor de toekomst iets dat in verhouding tot het dorp blijft staan.”

Platform

Het Buurtschap zal de Raad en College van Burgemeester en Wethouders stimuleren haar verantwoordelijkheid te nemen in het beschermen van een goed woon- en leefklimaat waarin ook cultuurhistorische waarden gerespecteerd worden. 

“Door het bieden van een platform, informatievoorziening én belangenbehartiging beoogt het Buurtschap de dorpse betrokkenheid te vergroten en samen het groene en open karakter van het oude dorp te bewaken alsook de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in het centrum te verbeteren.”

Uit de krant